Hướng Dẫn Mua Hàng

1. Hướng dẫn mua hàng trên máy tính

Bước 1: Chọn sản phẩm

Quý khách có thể chọn luôn sản phẩm tại trang chủ hoặc ở các mục tương ứng

Bước 2: Tiến hành mua hàng

Sau khi Click vào sản phẩm, giao diện mới sẽ xuất hiện như trên.
Quý khách chọn số lượng sau đó Click vào “Thêm vào giỏ hàng” như mô tả trong hình.
Sau khi bấm “Thêm vào giỏ hàng” thì xuất hiện giao diện như dưới:

Nếu Quý khách Click vào “Xem giỏ hàng” thì giao diện sẽ như bên dưới. Quý khách thực hiện như mô tả.

Bước 3: Hướng dẫn mua hàng: Xác nhận thanh toán

Click ” Tiến hành thanh toán” thì giao diện như trên.

Vậy là đã hoàn thành các bước đặt đơn hàng. Quý khách chỉ cần ngồi đợi điện thoại xác nhận đơn hàng từ bên Hoàng Minh. Quý khách có bất kì thắc mắc gì hoặc muốn mua hàng nhanh hơn có thể đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại: 0939 628 986. Ngoài ra, khách hàng muốn theo dõi chi tiết đơn hàng đã đặt, vui lòng chuyển qua xem bước 4.

Bước 4: Theo dõi đơn hàng

Click vào “Theo dõi đơn hàng” để biết tình trạng đơn hàng và thực hiện như mô tả dưới:

 

2. Hướng dẫn mua hàng trên điện thoại

Bước 1: Chọn sản phẩm

B1: Chọn sản phẩm trên điện thoại

Quý khách có thể chọn luôn sản phẩm tại trang chủ hoặc ở các mục tương ứng.

Bước 2: Tiến hành mua hàng

B2- Tiến hành mua SP

Sau khi Click vào sản phẩm, giao diện mới sẽ xuất hiện như trên.
Quý khách chọn số lượng sau đó Click vào “Thêm vào giỏ hàng” như mô tả trong hình.
Sau khi bấm “Thêm vào giỏ hàng” thì xuất hiện giao diện như dưới:

B2.1 tiến hành mua SP

Nếu Quý khách Click vào “Xem giỏ hàng” thì giao diện sẽ như bên dưới. Quý khách thực hiện như mô tả.

B2.2 tiến hành mua SP

Bước 3: Hướng dẫn mua hàng: Xác nhận thanh toán

B3- Tiến hành thanh toán

Click ” Tiến hành thanh toán” thì giao diện như trên.

Vậy là đã hoàn thành các bước đặt đơn hàng. Quý khách chỉ cần ngồi đợi điện thoại xác nhận đơn hàng từ bên Hoàng Minh. Quý khách có bất kì thắc mắc gì hoặc muốn mua hàng nhanh hơn có thể đặt hàng trực tiếp qua số điện thoại: 0939 628 986. Ngoài ra, khách hàng muốn theo dõi chi tiết đơn hàng đã đặt, vui lòng chuyển qua xem bước 4.

Bước 4: Theo dõi đơn hàng

Thực hiện theo mô tả bên dưới, để vào danh mục “Theo dõi đơn hàng”.

B4-theo dõi đơn hàng

B4-theo dõi đơn hàng 1

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn Hoàng Minh!